all makalah komputer kesehatan pendidikan islam

all makalah komputer kesehatan pendidikan islam pemasaran manajemen bahasa indonesia perkembangan processor keuangan dll

 
saat ini semua makalah di alihkan ke maininternetonline.blogspot.com
silahkan menuju blog baru saya dan dapatkan makalah lengkap klik disini
makalah islam 1
Senin, 18 Februari 2008

Al-Kitab atau Al-Quran:

Yang mana satu mempunyai kesahihan dan sokongan sejarah yang lebih kukuh?
Bagaimanakah Untuk Membuktikannya dengan dalil-dalil yang pasti.?

Mukadimah

Kedua-dua Kitab Suci Injil dan Quran memperkatakan tentang umat-umat, tempat-tempat dan peristiwa-peristiwa yang tertentu, jadi sudah tentulah pengsahihan serta sokongan dari segi kebenaran sejarahnya bagi segala rujukan-rujukan diatas amatlah mustahak dan penting bagi mempastikan kewibawaan sejarahnya. Jikalau kesahihan fakta-fakta mereka tidak dapat dibuktikan secara memuaskan, misalnya Siapa yang telah melakukan sesuatu, pada satu masa yang tertentu di sesuatu tempat itu, apakah Kitab itu boleh dijadikan satu Panduan dan bahan rujukan bagi akidah dan kehidupan kita, yang merupakan satu perkara yang jauh lebih penting?

Konsep pengesahan dan sokongan sejarah ini lebih disenangi oleh cara fikiran al'a Barat daripada cara fikiran para Muslim. Oleh kerana para Muslim lebih cenderung kepada mengkagumi keindahan bahasa Kitab mereka serta kemuliaan ajarannya; dan seringkali mencurigai dan mengesyak analisa-analisa yang dibuat keatasnya oleh ahli-ahli sejarawan.

Perkara-perkara Pokok yang Harus Dipertimbangkan Terlebih Dahulu

Sebelumnya kita bermula mempersoalkan tentang Kitab yang mana lebih berwibawa dalam konteks nilai sejarah, kita seharusnya meneliti ciri-ciri khusus Kitab-kitab tersebut masing-masing, kerana Injil(al-Kitab) dan al-Quran tidak sama dari segi ciri-ciri gaya, bentuk dan kandungan masing-masing.

Al-Kitab umat Nasrani adalah lebih kurang empat kali lebih panjang berbanding dengan Al-Quran, justru itu tidak hairanlah al-Kitab mengandungi jauh lebih banyak pembutiran bersejarah daripada al-Quran. Lebih-lebih lagi perspektif (sudut pandangan) al-Kitab mengandungi lebih banyak unsur-unsur sejarah daripada yang terdapat di dalam al-Quran. Rekod-rekod peristiwa-peristiwa yang dicatit di dalam al-Kitab disertai dengan keterangan yang menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut berhubung-kait dengan penglibatan Tuhan di dalam hal-ehwal Manusia,oleh kerana itu pembaca-pembacanya dapat mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa itu dan juga pengajaran daripada kesilapan-kesilapan watak-wataknya. Sebaliknya al-Quran mengandungi lebih banyak bahan-bahan berunsur perundangan dan keputusan hukum-hukum fikahnya berbanding dengan al-Kitab. Perbezaan dari segi isi-kandungan yang ketara ini ialah satu sebab mengapa al-Kitab senang dikaji dengan jauh lebih teliti kerana ia mempunyai lebih banyak butiran sejarah yang boleh diuji dan dikaji-banding dengan sumber-sumber sejarah yang lain.

Pertalian di antara kedua-dua Kitab Suci ini dari segi jangka masa juga membawa pengaruh yang penting keatas diskusi ini.Al-Kitab Bible datang lebih awal daripada kemunculan Al-Quran, justru itu Al-Kitab tidak mempunyai apa-apa tali pergantungan kepada Al-Quran. Al-Quran pula muncul dalam situasi dimana Nabi Muhammad telah banyak mendapat peluang mempelajari isi kandungan dan sejarah Al-Kitab dari umat Yahudi dan Nasrani Kristian yang telah ditemuinya. Lebih-lebih lagi, Quran menyatakan ianya telah diturun sebagai satu pengesahan 'wahyu-wahyu sebelumnya' justru itu ia menyetujui dengan rekod-rekod sejarah Al-Kitab. Jadi,dari sudut ahli sejarawan, tidak ada peningkatan kepada kewibawaan (autoriti) Al-Quran kalau ia miliki rekod-rekod sejarah rapi yang sudah pun disebut didalam rekod-rekod Al-Kitab. Nilai sejarahnya hanya boleh dihargai pabila ia mengandungi catitan-catitan sejarah yang rapi yang tidak terkandung di dalam Al-Kitab, di sinilah al-Quran dapat dikaji dan dianalisa dengan sendirinya, secara objektif dan tepat.

Apakah Sejarah?

Kita senangi satu tafsiran Sejarah dimana segala-gala rekodnya adalah tepat dan kita hanya kena pergi mengutip semua rekod-rekod yang berkenaan itu. Itulah tafsirannya yang terunggul dan sempurna, dimana pendapat dan hemat kita setujui sepenuhnya dengan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Tetapi sebenarnya ini jauh sekali daripada hakikat yang sebenar, kerana usaha untuk memperolehi rekod-rekod yang tepat seringkali menghadapi halangan-halangan yang tertentu.

Maklumat yang kurang tepat hanya dapat memenghasilkan pemahaman yang tidak sempurna. Sumber-sumber maklumat kita mungkin dicacati oleh salah-tafsiran, terpesong atau telah dicemari oleh prasangka-prasangka yang tidak tepat. Prasangka-prasangka inilah yang kerapkali (walaupun secara tidak langsung) mempengaruhi tafsiran-tafsiran kita yang dikenakan keatas sumber-sumber maklumat itu. Prasangka kita lazimnya menentukan kesimpulan-kesimpulan kita adalah satu hakikat yang utama dalam hal-hal keagamaan. Adalah sesuatu yang tidak disenangi bagi kita bila terjumpa dengan perkara yang bertentangan dengan dasar-dasar akidah kita. Walaupun begitu, kita seharusnya menerima dengan hati dan fikiran yang terbuka, hakikat bahawa salah satu daripada Kitab-kitab Suci yang kita miliki itu mempunyai landasan sejarah yang tidak begitu kukuh.

Kaedah-kaedah Pengesahan secara Sejarah

Ada tiga jenis sumber sejarah yang dapat dikategorikan. Yang pertama adalah pengesahan daripada masahif lain, atau sokongan masahif. Kaedah ini menolong kita mengesahkan apakah Kitab-kitab yang ada pada hari ini benar-benar mencerminkan isi-kandungan nas-nas (atau teks-teks) mereka yang asal.

Kategori kedua ialah sumber-sumber bertulis yang lain.Dalam bentuk ukiran, goresan, tulisan seperti prasasti dan sebagainya; yang dapat memberi penjelasan lanjut ke dalam abad atau zaman-zaman yang berkenaan.

Ketiga ialah maklumat dan data-data daripada kajibumi/kaji purbakala (arkeologi). Termasuk di dalam kategori ini ialah hasil daripada penggalian arkeologi yang menyokong kewujudan('keberadaan') sesuatu Kota lama/kuno pada zaman yang disebut-sebut di dalam teks yang tertentu. Atau tarikh lebih kurang bilamana kota itu telah dimusnahkan dsbnya.

Seterusnya dalam kertas ini saya akan memberikan contoh-contoh secara spesifik bagi setiap kategori diatas. Sememangnya ada banyak contoh-contoh yang boleh disediakan tetapi dihadkan oleh keperluan ruang.(1)

Sokongan daripada Masahif/Salinan Manuskrip-manuskrip

Memberi perhatian kepada nas al-Quran pula, saya kurang yakin kepada tuntutan para ulama' Muslim bahawa penghafalan al-Quran membukitkan kesahihannya. Tuntutan ini tidak membuktikan apa-apa kecuali bahawa kebanyakan orang Muslim hari ini membaca satu nas yang sama. Tetapi ini tidak mengambil kira situasi dan keadaan yang telah wujud pada abad ketujuh tahun Masehi, ataupun memberi apa-apa maklumat langsung bagi zaman itu.

Hadith-hadith sahih memaklumkan bahawa Abu Bakarlah yang mula-mulanya berusaha mengumpul semua teks/nas al-Quran kepada sebuah mushaf selepas kewafatan Nabi Muhammad. Ini dikatakan telah diberi kepada kalifah Umar dan lepas itu Siti Hafsah.Pada zaman kalifah Uthman pula, kita diberitahu bahawa para Muslim di Syam dan Iraq telah berganding untuk menakluki negeri Armenia dan Azerbaijan. Ketua angkatan perang yang bertugas telah berasa takut akan pertelagahan dan perselisihan di antara Muslim-muslim di Syam yang tidak menyetujui pembacaan al-Quran para Muslim di Iraq. Jadi dia menyeru kepada khalifah Uthman untuk menolongnya. Khalifah Uthman pula telah mengambil masahif yang dimiliki Hafsah dan keluar perintah supaya beberapa catitan-catitan dibuat daripada mushaf ini. Selepas itu kita diberitahu bahawa:

Uthman menghantar kepada setiap wilayah Muslim di zaman itu satu salinan Quran masing-masing. Dia perintahkan lagi supaya semua masahif dan bahan-bahan al-Quran yang lain dan yang masih wujud, walau dalam bentuk mushaf yang lengkap atau pun sebaliknya, untuk di bakar. (2)

Maklumat diatas mengesahkan kewujudan mashaf-mashaf yang berbedza-bedza dan berlainan pada masa itu. Kita mungkin tidak dapat menghitung secara tepat jumlah segala masahif yang telah dimusnahkan oleh Uthman, oleh kerana dalil-dalil yang berkenaan sudah pun dihapuskannya! Dalih yang dikemukakan para Muslim ialah - perbedaan-perbedaan yang wujud ialah perbedzaan dari segi kata-kata vokal sahaja tetapi bukan dari segi ejaan kosonan. TETAPI, mashaf-mashaf Quran yang paling awal sekali membuktikan kata-kata vokal sungguh JARANG sekali dipakai atau dituliskan kedalam mashaf tersebut. Pada hakikatnya tanda-tanda pemisah diantara konsonan-konsonan yang berbeza pun sungguh jarang diselitkan kedalam teks-teks Quran yang terawal!(3) Jadi, ketiadaan kata-kata vokal itu sudah tentu merupakan satu sifat begitu KETARA dan jelas dalam mashaf lama al-Quran.

Soalan yang seterusnya ialah : Dimanakah salinan-salinan yang telah diselaraskan oleh khalifah Uthman itu? Para Muslim lazimnya merujuk kepada dua buah mashaf 'lama', satu di Topkapi, Istanbul dan satu lagi di Tashkent Uzbekistan. Walau bagaimanapun kebanyakan para ilmuwan dan ahli sejarawan sudah mentarikhkan dokumen-dokumen ini tidak lebih awal daripada 900 tahun Masehi(4). Sebaliknya, ahli-ahli sejarawan (bukan Islam) lazimnya menganggap nashkah Quran yang paling awal ialah nashkah berhuruf al-Ma'il disimpan di Perpustakaan British, bertarikh 790 T.M.

Dewasa ini, ada pengkajian keatas mashaf-mashaf yang baru ditemui di Sana'a, negeri Yaman. Kajian ini menunjukkan bahawa ada banyak lagi pindaan-pindaan yang telah dibuat keatas nas al-Quran yang wujud bagi tujuan penyelarasan lagi, selepas zaman khalifah Uthman! Manuskrip-manuskrip ini bertarikh dari abad ke-8 T.M. dan amat berbedza dengan teks Quran yang dipakai hari ini! Terdapat bahagian-bahagian besar yang hilang dan digantikan dengan bahan yang amat lewat dari zaman berkenaan! Nas-nas yang dalam teks hari ini bermula dengan 'Qul..'('Kata' Allah kepada Nabi Muhammad) sebenarnya dinampakkan sebagai bermula dengan ungkapan-ungkapan : 'dia telah berkata...' atau 'mereka berkata...'. Ini menunjukkan kemungkinan besar 'kata-kata Allah' itu pada hakikatnya adalah penggantian daripada kata-kata manusia sezaman itu sebenarnya! Lebih daripada 1,000 variasi (penyelewengan drpd.teks asal) telah dijumpai dalam 83 Surah-surah yang pertama.(5)

Menumpukan perhatian kita kepada Al-Kitab/Injil pula, adakah apa-apa perbezaan di dalamnya? Mashaf-nashaf Kitab Suci Injil yang terawal bertarikh dari abad ke-4 tahun Masehi, yaitu Kodeks Sinaiticus di Perpustakaan British dan Kodeks Vaticanus di perpustakaan Vatican, Roma. Kodeks Papyri Chester Beatty pula bertarikh dari 200 T.M. dan mengandungi sebahagian besar Kitab Suci Injil. Masahif lengkap Perjanjian Lama (Taurat, Zabur dan Nabi-nabi) yang paling awal ialah mashaf Babylonicus Petropolitanus (1000 T.M.). Walau begitu ada juga wujud mashaf-mashaf Al-Kitab yang lebih awal, seperti Masahif Laut Mati (Dead Sea Scrolls).(6).

Terdapat satu cabang ilmu pengkajian dan kaedah penyelidikan dikalangan para ilmuan Nasrani Kristian yang digelar ilmu Sains Kritik Masahif. Pengkajian ini berupaya memastikan kesahihan sesuatu mashaf Kiatb Suci yang tertentu. Jadi apakah pula kata-putus tentang Kitab Suci Injil dan Al-Kitab ? Adakah ia boleh diyakini dan dipercayai pembaca-pembacanya? Apakah mana-mana ajaran Kristian didapati tercela akibat daripada ilmu Sains Kritik Masahif ini ? Jauh sekali! Tetapi sebab-sebab untuk variasi atau kurangnya jumlah masahif yang terawal seharusnya diselidiki dengan rapi.

Bagi Kitab Suci Injil sebab-sebabnya adalah munasabah. Papyrus yaitu sejenis kertas tulisan yang wujud pada abad pertama Tahun Masehi, didapati bereput dengan mudah. Sebagai contoh, ada tiga tokoh-tokoh dan para ilmuan mashyur dari zaman yang sama yaitu Tacitus, Kaisar dan Pliny yang telah menghasilkan rekod-rekod bertulis. Tulisan mereka mempunyai jurang masa antara 750-1,200 tahun di antara tarikh pencatatan dan mashafnya yang terawal(7). Hakikatnya ialah : terdapat sejumlah yang amat besar masahif awal catatan-catatan Kitab Suci Injil berbanding dengan mana-mana karya bertulis atau Kitab lama yang lain! Akibatnya situasi ini melahirkan komen daripada para ahli sejarawan seperti berikut :

Jika ada kecurigaan yang serius terhadap Kitab Suci Injil hari ini, keyakinan dan penerimaan segala karya-karya bertulis zaman kuno dahulu terpaksa diketepikan dan dicurigakan juga! Kerana hakikatnya ialah tidak ada mana-mana masahif lama dari zaman dahulu yang memiliki sokongan sejarah dan pengesahan bibliografik yang boleh berbanding dengan masahif Kitab Suci Injil.(8)

Tidak dapat satu pun pengajaran Nasrani Kristian (doktrin-doktrinnya) yang bergantung kepada mana-mana variasi yang dicurigakan secara sejarah atau pun Sains Kritik Masahif, juga ilmu Sains ini telah dapat memastikan pembacaan yang betul dan tepat pada semua kes-kes yang berkenaan.

Lagipun perlu diingati bahawa iman Nasrani pada mulanya telah mengalami ujian yang runcing dan berat dengan penganiyaan dan penindasan yang besar keatasnya. Pada 300 tahun pertamanya, umat Kristian Nasrani tidak mendapat perlindungan daripada mana-mana pihak, kecuali Allah Ta'ala dan juga terbuka kepada rampasan dan pemusnahan keatas koleksi Kitab-kitab suci mereka.

Sebaliknya dengan masahif al-Quran situasinya amat berbeda. Diantara abad-abad yang memisahkan Al-Masih 'Isa dengan Nabi Muhammad telah muncul penggunaan kertas kulit secara besar-besaran, bahan ini jauh lebih bertahan lasak daripada kertas papyrus. Koleksi-koleksi masahif teragung Kitab Suci Injil dalam abad ke-empat TM semuanya wujud dalam bentuk ini terdapat dalam keadaan yang tidak tercemar dan terpelihara sehingga hari ini. Adalah sungguh memalukan bagi umat Islam jika para ilmuan Islam tidak dapat mengemukakan mashaf-mashaf al-Quran dari zaman khalifah Uthman.

Kedua, teks al-Quran yang berbeda-beda sudahpun wujud dari mashaf-mashaf yang terawal. Masahif dari Sana'a Yaman yang disebut di atas mungkin adalah manuskrip yang terawal sekali, dan sumber Hadith sahih juga menunjukkan kalifah Uthman bin Affan bertemu dengan banyak sekali koleksi-koleksi Quran yang terpaksa dihapuskan! Hari ini kita mungkin tidak dapat melihat mashaf-mashaf yang telah dihapuskan olehnya. Keadaan ini langsung tidak sama bagi koleksi teks Kitab Suci Injil. Bagi al-Quran pula, perbedaan-perbedaan itu semua telah diselaraskan dalam satu langkah!

Ketiga, Islam telah merampas kuasa politik sehabis sahaja peristiwa Hijrah di tanah hijaz. Ini memastikan kelebihan bagi pengikut-pengikut Islam, yakni pemeliharaan berbagai-bagai masahif Quran yang telah wujud di zaman itu, keadaan ini amat berbeza di zaman pengikut Isa Al-Masih di mana mereka dianiaya dan ditindas oleh musuh-musuh yang seringkali merampas mashaf-mashaf Kitab Suci Injil yang dimiliki mereka.

Pengesahan Daripada Sumber-sumber Manuskrip Yang Lain

Pada hakikatnya, sumber maklumat yang terbesar tentang keadaan di tanah Arab pada zaman Muhammad berpunca daripada koleksi Hadith-hadith para Muslim. Walau pun begitu, hadith-hadith yang dianggap Sahih sahaja semuanya datang seawal-awalnya 200 tahun selepas Muhammad, sementara Sira Ibn Hisham hanya bertarikh dari abad ke-9 T.M. Walau pun para cendekia Islam selalu merujuk kepada 'rangkaian isnad hadis yang ada', tidak ada apa-apa kepastian langsung bagi para pengkaji-pengkaji menentukan jaminan sahihnya sesuatu rangkaian pelapur-pelapur 'hadis sahih' itu. Lebih-lebih lagi, tidak ada jaminan daripada mana-mana sumber-sumber hadith; biar daif ataupun sahih, bahawa bahan-bahan itu telah digubah pada satu masa yang lewat dari segi jangka masa. Juga, kekurangan koleksi masahif yang berkenaan (oleh sebab sudah dimusnahkan oleh kalifah Uthman) juga banyak melemahkan kesahihan bahan-bahan Hadith yang ada pada hari ini. Pada hakikatnya, hari ini ramai para ilmuan Islam juga telah membantah penggunaan al-Hadith sebagai satu sumber yang diyakini, seperti Dr.Kassim Ahmad (Malaysia) dan Dr.Rashad Khalifa (USA) dan telah menyokong pendirian mereka dengan karya-karya mereka (9).

Kita boleh merujuk kepada sumber-sumber lain yang wujud.Didapati bahawa teks-teks yang boleh diharapkan telah diselidik oleh Dr.Yehuda Nevo daripada Hebrew University (10). Prasasti-prasasti dan ukiran-ukiran batu dalam bahasa Arab yang terdapat di padang pasir Negev bertarikh daripada abad ke-7 dan ke-8 T.M. Ada bukti yang terkesan daripada bahan-bahan ini kewujudan suatu agama yang mengamali syahadat tauhid, tetapi bukan secara Islam. Tidak terdapat apa-apa bahan yang menyebut tentang Nabi Muhammad sehingga 691 T.M.pula. Sebenarnya, tidak dapat apa-apa pengesahan langsung menegenai kerasulan Muhammad sebagai satu Nabi di mana-mana sebelum tahun 691 T.M. Hanya pada tahun itu sahaja gelaran ini mulanya dijumpai pada duit-duit syiling dan juga pada tembuk Masjid al-Aqsa di Baitul Muqqadis(11). Hakikat ini banyak lagi melemahkan landasan lazim Islam. Apabila kita meninggalkan rujukan daripada al-Hadis dan tumpukan kaji-selidik kita kepada dalil-dalil berkaitan dengan pertumbuhan al-Quran serta gerak-geri dan kehidupan Nabi Muhammad yang telah muncul dewasa ini, hakikat bukti-bukti yang timbul kebanykannya tidak memihak kepada rekod-rekod para Muslim tradisional seperti Hadis dan sebagainya, malah terdapat juga bukti-bukti baru yang menunjukkan percanggahan dan pertentangan dengan rekod-rekod tersebut!

Dalam kes Al-Kitab dan Injil pula, wujudnya banyak dalil dewasa ini dan semasa yang menyokong kesahihannya. Tulisan-tulisan Bapa-bapa Gereja ('church Fathers') mengandungi nas Kitab Suci Injil yang PENUH (kecuali 11 baris). Bukti-bukti yang ada menunjukkan teks ini sudah pun wujud sebelum bersidangnya Majlis Nicea pada 325 T.M.(12) Terdapa juga rekod-rekod daripada tokoh-tokoh dan ahli sejarawan (bukan Nasrani) seperti Tacitus, Lucian dan Josephus dari abad pertama dan kedua T.M. yang merujuk kepada,diantara lain, peristiwa Penyaliban Al-Masih 'Isa.(13)

Terdapat sangat banyak bahan masahif hari ini yang membuktikan kesahihan peristiwa-peristiwa yang tercatit di dalam Al-Kitab dan Injil. Dalam Muzium British sendiri dipaparkan banyak sekali pamiran-pamiran kuno yang berkaitan secara langsung dengan umat-umat dan peristiwa yang disebut oleh Al-Kitab dan Injil. Misalnya, terdapat prasasti hitam (obelis) bersurat Shalmaneser III yang menggambarkan Jehu, seorang Raja Bani Israel. Ada juga ukiran-ukiran dari tembok instana raja Sennacherib di Nineveh yang menceritakan tentang penaklukan beliau keatas keturunan umat Yahuda (Judah) pada tahun 701 Sebelum Masehi (S.M.)(14). Bahan-bahan ini mengandungi tanda-tanda bakar daripada api pembakaran yang telah memusnahkan Kota Niniveh sepertimana telah dinubuat oleh Nabi Nahum.(15). Mungkin dalil yang memuaskan sekali ialah dua prasasti berkaitan raja Nabonidus, Raja terakhir empayar pra-Babylon. Daniel menyatakan bahawa raja Belshazzar memerintah diatas takhta wilayahanya apablia tentera Mede dan Parsi telah menyerangnya.(16). Tetapi rekod-rekod lain menyebut bahawa Nabonidus adalah Raja terakhir. Lebih lagi Herodotus, seorang lagi tokoh dan karyawan yang bertulis pada abad ke-5 S.M.tidak menyebut tentang raja Belshazzar. Ramai pengkritik Al-Kitab telah buat tuntutan kononnya Buku Daniel dalam Al-Kitab adalah satu pemalsuan dan buta kepada hakikat sejarah. Walau bagaimanapun, prasasti yang pertama adalah satu doa raja Nabonidus bagi puteranya, Belshazzar. Prasasti yang kedua memberi keterangan bahawa Nabonidus telah menghabiskan pemerintahan beliau di kota Tema, tanah Arab. Inilah keterangannya yang memberi penjelasan bagaimana raja Belshazzar memerintah di empayarnya, dan hanya dapat menganugerah nabi Daniel kepada kedudukan pangkat yang ketiga tertinggi dalam kerajaannya-hakikat sejarah ini adalah satu pengesahan dramatik dan sokongan kukuh bagi kesahihan dan kebenaran Al-Kitab.

Maklumat Kaji Purbakala yang Lain

Malangnya, kini tidak ada apa-apa pengkajian atau penggalian purbakala yang diadakan di Makkah mahupun di kota Madinah. Di luar tanah Arab pula terdapat kewujudan Masjid-masjid yang terawal yang herannya tidak berkiblat menghala kearah Kota Makkah seperti yang akan lazim dijangkakan.(17,18). Sebab-sebab yang telah ajukan ialah: umat Islam di abad ke-7 T.M. tidak tahu, atau kurang pasti menentukan arah Kiblat mereka itu adalah dalih yang begitu lemah sekali! Masakan perkara ini akan menjadi satu masalah kepada umat Islam Arab yang mempunyai ramai ahli-ahli ilmu Falak (astronomi) dan tidak kurang juga ahli-ahli matematik di kalangan mereka untuk membetulkan kesilapan arah Kiblat bagi mereka! Hakikat ini menimbulkan tanda-tanya yang besar dan serius keatas tarikh sebenar bila al-Quran dikitabkan.

Sebaliknya, dalil-dalil bagi Kitab Suci Injil jauh lebih kukuh! Kerja-kerja penggalian di Kota Baitul Muqqadis dewasa ini telah menemukan batu-batan kaki lima yang dijalani Al-Masih 'Isa sendiri sambil baginda berjalan memasuki Bait Suci di Kota Baitul Muqqadis! Juga, pada suatu masa dahulu ahli-ahli sejarawan telah menganggap kota Ur, yaitu kampung halaman nenek moyang Nabi Ibrahim sebagai satu cerita dongeng dan mitos! Akan tetapi kota Ur ini telah dikaji-gali dengan jayanya pada tahun 1920-an dan banyak barang peninggalan dan bahan-bahan hasil penggalian tersebut dipamirkan secara terbuka di Muzium British di kota London dari ini.

Maklumat dan data-data yang dapat dikesan sehingga zaman pemerintahan kerajaan bersatu Israel sudah pun dikenali selama ini, tetapi menjadi lebih rumit dan sulit pabila pengkaji-pengkaji cuba memperolehi data-data tentang zaman yang lebih awal daripada itu. Walau bagaimanapun dewasa ini penyelidikan dan kajian yang dilakukan oleh seorang bangsa British, En.David Rohl yaitu juga seorang pakar kaji purbakala sejarah Mesir, telah banyak menerangi bidang yang agak 'gelap' ini dengan pelita penyelidikan dan kajian-kajiannya. Setelah beliau selaraskan kebanyakan salasilah dalam sejarah kuno Mesir-yang tentukan kebanyakan tarikh-tarikh utama dalam sejarah kawasan Timur-tengah -pakar Dr.Rohl ini telah memperolehi banyak bukti tentang masa usiran Yahudi (Hebrew exile) di negeri Mesir dan juga rekod-rekod mengenai penawanan tanah Kanaan. Pengkajian dan buku-buku David Rohl ini mempunyai masa depan yang amat cerah dalam bidang pengkajian ini.(19).

Kesimpulan

Seperti yang telah terhurai di atas, tafsiran kita mengenai hal-hal keagamaan kita senang sekali dipengaruhi oleh prasangka dan salah-tanggapan. Walaupun begitu. kebenarannya sememangnya wujud di luar sana. Marilah kita menggulung kajian kita dengan meninjau ketiga-tiga kategori dalil-dalil di atas sekali lagi.

Tentang mekwujudan Masahif yang lama, Al-Kitab merupakan kekurangan mashaf-mashaf asalnya tetapi memiliki banyak teks variasi sebagai satu 'sumber alternatif/kedua'. Tetapi dengan menyelidikinya secara lebih teliti, terdapat banyak sebab-sebab yang wajar yang mengesahkan keadaan tersebut dan didapati Kitab Suci Injil mempunyai keyakinan yang terbaik sekali di antara kitab-kitab kuno yang lain. Ia 'lulus ujian-ujian runcing' yang diadakan oleh Sains Kritik Masahif keatasnya.

Al-Quran, sebaliknya, pada mulanya merupakan tidak tercela, dengan ahli-ahli penghafalnya dan juga Hadis-hadis yang cuba berkesan kata-kata Nabi sehingga ke puncanya. Akan tetapi, apabila fenomena ini diselidiki dengan lebih dekat dan runcing lagi adalah didapati bahawa penghafalan itu sebenarnya tidak relevan dan tidak dapat memastikan kesahihan mana-mana nas al-Quran kerana terdapat kewujudan bukti-bukti kukuh adanya teks-teks, koleksi-koleksi dan masahif yang berbedza-bedza dan juga bertentangan secara ketara di zaman Islam yang terawal. Lagipun proses selarasan al-Quran telah diadakan oleh tangan manusia. Sememangnya mashaf-mashaf yang telah muncul di Yaman membuktikan kewujudan nas-nas Quran yang masih berbeda-beda pada masa yang lebih lewat lagi! Juga, perubahan dalam kaedah penulisan (selitan kata2 vokal) dan dalam bahan tulisan (papyrus, keping-keping kayu, tulang bahu binatang, kertas kulit, dll.) serta pencubaan kalifah selaraskan teks Quran melemahkan dan memudaratkan lagi posisi dan keberkeyakinan teks Quran yang ada hari ini.

Dari segi kaedah dokumentasi semasa pula, teks Kitab Suci Injil khususnya memiliki sokongan dalil-dalil yang kukuh daripada rekod dan mashaf-mashaf peninggalan Bapa-bapa Gereja, dan perkara-perkara sejarahnya diperjelaskan dan disahkan oleh sumber-sumber sejarah bebas yang lain. Disini pula, Al-Quran rupa-rupnya mempunyai sokongan daripada kelompok penghafal-penghafalnya, AKAN TETAPI ini sesungguhnya adalah dalil 'lapuk' yakni sudah terbukti ketinggalan zaman dan dengan mudah boleh curigai keyakinannya. Sumber-sumber dalil di luar Islam pula adalah jauh lebih dekat kepada peristiwa peristiwa utama yang telah berlaku dari segi jangka masa. Tetapi sumber-sumber ini menggambarkan keadaan yang amat berlainan daripada apa yang diceritakan oleh sumber tradisional Islam, lebih-lebih lagi ada juga yang bertentangan dengannya!

Akihrnya, dari segi arkeologi dan sains kaji purbakala, Al-Kitab mempunyai jauh lebih banyak dan berjenis-jenis bukti dan dalil-dalil yang memberi sokongan mereka kepada kesahihannya. Sebaliknya, tidak dapat banyak dalil-dalil seperti ini yang menyokong kesahihan dan keberkeyakinan al-Quran. Lebih pelik lagi adalah pengkajian purbakala ini menimbulkan banyak kecurigaan dan tanda-tanya keatas ketepatan cerita-cerita dalam al-Quran, contohnya soalan arah kiblat-kiblat masjid terawal yang berlainan.

Jadi, kesimpulannya adalah mudah sekali. Al-Kitab dan Injil mempunyai lebih banyak sokongan dan pengesahan daripada sumber-sumber sejarah berbanding dengan Al-Quran. Kitab Suci Injil sudah jelasnya adalah satu rekod yang lebih berwibawa dan berkeyakinan tentang kerja Tuhan Allah yang melibatkan DiriNya dalam sejarah Manusia, jauh lebih daripada mana-mana rekod atau pun Kitab suci yang lain.

Bahan-bahan Rujukan :

 1. Consult Smith J. The Bible and Qur'an for a fuller treatment, at http://debate.org.uk
 2. Sahih Bukhari, vol 6, no 510, pp 478-80
 3. See for instance the Ma'il Qur'an displayed at the British Library
 4. A much fuller account is given in Gilchrist J. Jam' Al-Qur'an. Benoni. Jesus to the Muslims, 1989.
 5. Research by Dr Gerd Puin et al of Saarbrucken University. Published in German
 6. McDowell J. Evidence that Demands a Verdict, vol 1. San Bernadino. Campus Crusade for Christ, 1972 Pp49,59.
 7. McDowell J. Op cit. pp 47,48.
 8. Montgomery JW. History and Christianity. Downers Grove. IVP, 1971. p29
 9. Hadis: Satu Penilaian Semula (1986), Hadis-Jawapan Kepada Pengkritik (1992) oleh Kassim Ahmad.Website tentang Rashad Khalifa di http://www.submission.org
 10. Nevo YD. Towards a Prehistory of Islam. Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 1994;17:108-141
 11. Taken from The Bible and the Qur'an by Jay Smith. June 1998, pp27,28
 12. McDowell J. Op Cit. pp 53-5
 13. McDowell J. Evidence that Demands a Verdict. San Bernardino. Campus Crusade for Christ, 1972.pp84-88.
 14. 2 Kings18&19; 2Chronicles 32; Isaiah 36&37
 15. Nahum 3:13,15
 16. Daniel 5
 17. Cresswell KAC. Early Muslim Architecture. vol 1 part 1. Oxford, 1969. pp137ff
 18. Cresswell KAC. A Short Account of Early Muslim Architecture. Rev. by Allan JW. Aldershot. Scholar Press, 1989. p41
 19. Rohl D. A Test of Time - Pharaohs and Kings. London. Century, 1995
posted by Riduan @ 05.32  
0 Comments:
Posting Komentar
<< Home
 
Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

LINK TERKAIT

ponsel accessories, phones shop, free videos gprs, merk ponsel, telephone cellular, daftar harga hp, all ponsel second, makalah komputer, all telepon celular, blog uang gratis, forum indonesia, info kerja, info iptek, NAD, pulau simeulue, software hardware, stnik budidarma, harga ponsel, ponsel gsm cdma, teknik ponsel, handphone baru, travel voyage, wisata indonesia, motto hidup, the blogs, lamamek, Nabi Muhammad S.A.W, simeulue malasin, healthy diet, vacationland, money games, music indonesia, sinabang, center blog gratis,

Get money Free From-->>

dapatkan penghasilan dolar anda dengan mendaftar pada situs situs/banner di bawah ini, gratis tanpa bayar

Get Chitika Premium Earn $$ with WidgetBucks! Earn $$ with WidgetBucks!

Name: Riduan
Home: Medan, Sumatera Utara, Indonesia
About Me:
See my complete profile
browse page ads

Free chat widget @ ShoutMix
Previous Post
Archives
sponsored
Music Live

Free Indo Flash Mp3 Player at musik-live.net
Powered by
Powered by
© 2005 all makalah komputer kesehatan pendidikan islam Blogspot Template by Isnaini Dot Com


Dewahyoez: Music Background

We invite you to learn more about finding an online college and scholarships which will make it possible for you to earn an online degree on your own schedule, without interrupting your career. Do you know you can earn a fully accredited online degree while working full time? Do you know that many students qualify for scholarships , tuition payment plans, and/or credit for prior coursework or experience? Check out the top twenty online colleges and universities and research your educational options. An online degree can give your career and your earning power a big boost. There are more than 100 online colleges and universities. Many offer scholarships, credit for life experience, and accelerated degrees. You can easily conduct free online searches for millions of dollars in scholarships for both traditional colleges and universities, and online colleges. Now you can find more than 100 fully accredited online colleges, comprehensive information on college scholarships, and more than 2,000 online degree programs all on a single educational website. It is easier and faster than ever to find information on online degree programs, online colleges, and scholarships for both students of traditional age and adults who want to return to college. We encourage you to improve your life and your career by continuing your education at an online college , or online university.

JSTOR: Nvighh tvlm Maimonides' Treatise on Logic (Makalah fi-Sina ...Nvighh tvlm Maimonides' Treatise on Logic (Makalah fi-Sina'at Al-Mantik): The Original Arabic and Three Hebrew Translations. Israel Efros ... links.jstor.org/sici?sici=0065-6798(1937%2F1938)8%3C1%3ANTMTOL%3E2.0.CO%3B2-X - Similar pages SCeLE: TK Grid Computing: Makalah Akhir SemesterMahasiswa berikut masih belum mengumpulkan Makalah Akhir Semester: Narpati, Dominicus, Abdurrasyid, G. Cybill, dan Kholid. Saya tunggu sampai akhir minggu ... scele.cs.ui.ac.id/s1/mod/forum/discuss.php?d=4929 - 10k - Cached - Similar pages [PDF] Makalah Alokasi AirFile Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML WATER ALLOCATION IN THE BRANTAS RIVER BASIN. CONFLICTS AND ITS RESOLUTIONS. ARIS HARNANTO. Head of Research and Development Bureau of Jasa Tirta I Public ... www.wrrc.dpri.kyoto-u.ac.jp/~aphw/APHW2004/proceedings/FWR/56-FWR-A403/56-FWR-A403.pdf - Similar pages IDL-BNC @ IDRC: Indeks makalah : konferensi lokakarya seminar dan ...Title: Indeks makalah : konferensi lokakarya seminar dan sejenisnya di Indonesia, 1985. Authors: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Palupi, W.D.E. ... https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/handle/123456789/4948 - 12k - Cached - Similar pages Index of /peristiwa_files/seminar/Makalah Kathleen Lauder_filesIndex of /peristiwa_files/seminar/Makalah Kathleen Lauder_files. [ICO], Name · Last modified · Size · Description. [DIR], Parent Directory, - ... goodgovernance-bappenas.go.id/peristiwa_files/seminar/Makalah%20Kathleen%20Lauder_files/ - 20k - Cached - Similar pages Weblogs: all makalah komputer kesehatan pendidikan islamall makalah komputer kesehatan pendidikan islam pemasaran manajemen bahasa indonesia perkembangan processor keuangan dll. www.ringsworld.com/technorati_-_the_blog_community/48-info.html - Similar pages Makalah Bennett's (makalahtrent17) Profile - FlixsterMakalah Bennett (makalahtrent17) Movie Profile. ... Makalah's Quizzes. Makalah hasn't taken or created any quizzes yet. Take a Quiz ... www.flixster.com/user/makalahtrent17 - 35k - Cached - Similar pages makalah at CureZone File & Image Gallery/Storagemakalah. mama_crow. me. MELITA_ADELITA. minkroad. misskitty. Mistral .... makalah 0 folders 1 files. Main Folder. Up One Level. Upload Files To This Folder ... curezone.com/ig/f.asp?f=1649 - 121k - Cached - Similar pages Articles BankMencari makalah yang lain : ... Posted by bank makalah at 9:35 PM 0 comments ..... About Me. bank makalah. View my complete profile. banker-makalah.blogspot.com/ - 62k - Cached - Similar pages Download Gratis Berbagai Macam Makalah | *Edya Websites*Buku Tamu; Download; Download Berbagai Macam Makalah; Forums; Products ... Kumpulan Makalah-makalah :. ANALISA DESAIN SISTEM PELAPORAN ABSENSI (jenis file ... edyawahyudy.drupal-id.com/?q=content/download-gratis-berbagai-macam-makalah - 12k - Cached - Similar pages APSA 2005 List of Main Authors for Full Papers8th International Conference of the Asian Planning Schools Association 11th - 14th September 2005 Grand Plaza ParkRoyal, Batu Ferringhi, Penang, Malaysia ... www.apsa2005.net/FullPapers/AuthorList.htm - 116k - Cached - Similar pages [DOC] Makalah dalam citation-indexed journal lain (selain ISI Web of ...File Format: Microsoft Word - View as HTML Journal. Abdul Hadi Zulkafli and Fazilah Abdul Samad, 2007"Corporate Governance and Performance of Banking Firms: Evidence from Asian Emerging Markets ... ccm.um.edu.my/umweb/fpp/web2008/publication2007/Journal.doc - Similar pages MySpaceTV Videos: Makalah Video ChannelChug Big Red by Makalah. Watch it on MySpaceTV. ... (Add Comment)Makalah's Video Channel Comments. From, Comment. Login and be the first to post a comment ... vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.Channel&ChannelID=120453168 - 22k - Cached - Similar pages Makalah / Artikelinformasi tentang beberapa Makalah yang dibuat oleh pakar gizi pada kegiatan-kegiatan tertentu. www.gizi.net/makalah/index.shtml - 26k - Cached - Similar pages Hakim roda emas' Site - Kumpulan Makalah & ArtikelLink, Kumpulan Makalah & Artikel, Jun 12, '07 1:17 PM for everyone. Link: http://makalah-gratis.blogspot.com/. Prev: My Blog ... grandong750.multiply.com/links/item/14 - 14k - Cached - Similar pages makalah - Indonesia to English - Kamus Orisinil SearchSearch result for makalah from Indonesia to English Dictionary. kamus.orisinil.com/indonesia-english/makalah - 6k - Cached - Similar pages Makalah fisika? - Yahoo! Answersgue kelas 3 SMA.. ada tugas bikin makalah fisika..... answers.yahoo.com/question/index?qid=20071016214342AAupYnX&show=7 - 37k - Cached - Similar pages makalah LinkedWords™ - Contextually find and manage web ...If you have text in any page containing the keyword/phrase '...makalah...' you can add your contextual listing here; it's free and your listing will appear ... www.linkedwords.com/recreation/martial-arts/makalah.php - 30k - Cached - Similar pages Oh! Speakup! : The Youngest Victims of Hurricane Katrina ...See How Oxygen Got To Makalah. Oxygen sent it to; Allison sent it to; Courtney sent it to; Brent sent it to; Melissa sent it to; Makalah ... speakup.oxygen.com/campaigns/neworleans/browse/53355fcd0bee47deae6241a97c058f61 - 12k - Cached - Similar pages Makalah Blogs // Blog Tags // BlogCatalogBlog Catalog is the premiere social blog directory on the internet. Search, Browse, Rate and Review thousands of blog sites. www.blogcatalog.com/tag/makalah - 9k - Cached - Similar pages Welcome To SNSI 2007 - TOPIK MAKALAHTOPIK MAKALAH, Print · E-mail. Written by Administrator ... Makalah · Registrasi · Informasi Hotel (NEW) · Organisasi · Links (UPDATED) ... snsi.stikom-bali.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27 - 9k - Cached - Similar pages foto Hot dan panas sandra dewi|foto panas dewi sandra telanjang ...contoh judul proposal skripsi artikel makalah kperawatan kedokteran akbid ... keperawatan kebidanan fraktur makalah artikel pengertian asuhan pada dalam ... wahsexy.blogspot.com/2007/11/contoh-judul-proposal-skripsi-artikel.html - 156k - Cached - Similar pages Makalah A. Makalah A. says:. "Tomorrow I plan to go shopping tha best thing in tha world!!!" (31 weeks ago) me too! The Other Half Of Me ... www.bebo.com/Profile.jsp?MemberId=310150327 - Similar pages Let's Play MakalahAs found in the U.S. makalah, or kalah for short, consists of a board somewhere around two feet long by one foot wide, together with several dozen stones or ... members.aol.com/ajaynejr/makalah.htm - 10k - Cached - Similar pages ~makalah~ mucore on IMEEM~makalah~ mucore. Jan 11th, 12:37am. yo the qt possie can dance and i am gonna ... ~makalah~ mucore. Jan 10th, 11:31pm. HI MY NAME IS NAYNAY DON'T STILL MY ... profile.imeem.com/f7ej5Nr - 89k - Cached - Similar pages SACwww.acm.org - The premier society in computing brings you the Computer Portal. portal.acm.org/browse_dl.cfm?coll=Portal&dl=ACM&idx=SERIES179&linked=1&part=series - Similar pages Makalah Majalah — Blog, Gambar dan lebih lagi di WordPressTag: Makalah Majalah. Sorry, we don’t have any posts here with that tag. You may want to try one of the ... Find other items tagged with “makalah-majalah”: ... ms.wordpress.com/tag/makalah-majalah/ - 12k - Cached - Similar pages Kumpulan Makalah Seminar Maritim Indonesia, 1996: Bambang Herunadi ...Kumpulan Makalah Seminar Maritim Indonesia, 1996 (1st edition). Authors: Bambang Herunadi, Imam Mudita, Udrekh Language: Indonesian ... www.bestwebbuys.com/Kumpulan_Makalah_Seminar_Maritim_Indonesia_1996-ISBN_9789799503855.html?isrc=b-search - 14k - Cached - Similar pages Daftar MakalahBerikut adalah Daftar Makalah yang masuk dalam Prosiding dan harus dipresentasikan dalam SNATI 2007. Apabila makalah tidak terdapat dalam daftar ini, ... snati.informatika.web.id/papers.php?cf=4 - 15k - Cached - Similar pages [PDF] Microsoft PowerPoint - Makalah Polio Dr.Bardan - July19.pptFile Format: PDF/Adobe Acrobat Polio Eradication Initiative. July 2005. Polio Eradication Progress. 1988 - 2003. 1988. 350 000 children. 125 countries. Inequitable access to ... www.litbang.depkes.go.id/download/polio_pusdatin/Makalah%20Polio%20Dr.Bardan%20-%20July19.pdf - Similar pages Makalah Bahasa Indonesia 2 - eSnips, share anythingMakalah Bahasa Indonesia 2 - eSnips, share anything. www.esnips.com/doc/034113bd-8ab2-447d-8f99-ae45944c5ae0/Makalah-Bahasa-Indonesia-2 - 24k - Cached - Similar pages Riset & MakalahMakalah lengkap dapat di download secara utuh : Download file:. Pariwisata Budaya, Mengapa Tidak Sekarang ?, 747_88-pariwisatabudaya.pdf (0 KB) ... www.budpar.go.id/page.php?ic=541&id=747 - 13k - Cached - Similar pages Ringkasan MakalahRingkasan Makalah Rahmat M. Samik-Ibrahim ..... [ 1 ]; Makalah Ringkasan Topik: Outsourcing (2007) – Gregorio Cybill, Jani RR Siregar. ... www.kambing.vlsm.org/bebas/v02/org/vlsm/rms46/2/145.html - 109k - Cached - Similar pages 02.15.2007 - Researchers convert heat to electricity using organic ...15 Feb 2007 ... UC Berkeley News. NewsCenter · Today's news & events · News by email · For the news media · Calendar of events. Top stories ... www.berkeley.edu/news/media/releases/2007/02/15_heatelectricity.shtml - 18k - Cached - Similar pages [PDF] MAKALAH KEWARGANEGARAANFile Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML ATTACHMENT 3. PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. NUMBER 30 YEAR 2005. CONCERNING. MASTER PLAN FOR THE REHABILITATION AND RECONSTRUCTION FOR ... www.kbri-canberra.org.au/.../Book%20II%20-%20Environment%20and%20Natural%20Resource%20Management.pdf - Similar pages [PDF] PANDUAN PENULISAN MAKALAH dalam TEMU ILMIAH Persatuan Pelajar ...File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML On the Requirements Pattern of Software Engineering. Romi Satria Wahono. Department of Information and Computer Sciences, Saitama University ... romisatriawahono.net/publications/2002/romi-ti02.pdf - Similar pages MySpaceTV Videos: Makalah Debut by Big PoppaMakalah Debut by Big Poppa Watch it on MySpace Videos. vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=13769221 - 33k - Cached - Similar pages KAMUS-online.com *) - makalah sex bebas - 220745 phrases - the big ...home > makalah sex bebas. Over 3434700 searches served. About KAMUS-online.com and membership access with high discounts! ... www.kamus-online.com/index.php?key=makalah%20sex%20bebas&max=iden - 19k - Cached - Similar pages 4shared.com - document sharing - download Otak makalah terbaru.docOnline file hosting and sharing - 5 GB free to store and manage documents. www.4shared.com/file/32552347/8280ac09/Otak_makalah_terbaru.html - 31k - Cached - Similar pages YouTube - Dedicated To Makalah this is to my bestfriend kalah that i meant on youtube!! Watch video - 23 sec - www.youtube.com/watch?v=SRxYflXSPeI Hacker. Dropout. CEO. | Fast CompanyRecommend This · Print This Article · Email This Article. Send to... My Bookmarks, Digg, Del.icio.us, My Yahoo, Google, Stumble Upon ... www.fastcompany.com/magazine/115/open_features-hacker-dropout-ceo.html - 37k - Cached - Similar pages Linux.com :: Today's cell phone system argues for retaining ...21 Jul 2006 ... He is writing the article pseudonymously because the cell phone .... Cool article! Really thought-provoking. Why do cell phones offer so few ... www.linux.com/articles/55837 - 85k - Cached - Similar pages E-mail spam - Wikipedia, the free encyclopediaUsenet article message-IDs often look enough like email addresses that they are ..... Retrieved on 2007-01-06. free registration required to view article ... en.wikipedia.org/wiki/E-mail_spam - 155k - Cached - Similar pages A List Apart: Articles: Beyond DOCTYPE: Web Standards, Forward ...Discuss this article ». Beyond DOCTYPE: Web Standards, Forward Compatibility, and IE8. Progress always comes at a cost. In the case of web browsers, ... www.alistapart.com/articles/beyonddoctype - 25k - Cached - Similar pages Scientists Would Turn Greenhouse Gas Into Gasoline - New York Times19 Feb 2008 ... To find reference information about the words used in this article, double-click on any word, phrase or name. A new window will open with a ... www.nytimes.com/2008/02/19/science/19carb.html - Similar pages Neo Culpa: Politics & Power: vanityfair.comAs Iraq slips further into chaos, the war's neoconservative boosters have turned sharply on the Bush administration, charging that their grand designs have ... www.vanityfair.com/politics/features/2006/12/neocons200612 - Similar pages The Gaza Bombshell: Politics & Power: vanityfair.comAfter failing to anticipate Hamas’s victory over Fatah in the 2006 Palestinian election, the White House cooked up yet another scandalously covert and ... www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804 - Similar pages Is User-Generated Content Out? | Newsweek Technology | Newsweek.comComment: Further below I mentioned "wisdom of the language" -- apparently some of the most popular search engines find it difficult to find this article. ... www.newsweek.com/id/119091 - 60k - Cached - Similar pages Debunking the 9/11 Myths: Special Report - Popular MechanicsMarch 2005 cover story. Examines evidence and consults experts to refute the most persistent conspiracy theories of September 11. www.popularmechanics.com/technology/military_law/1227842.html - 40k - Cached - Similar pages NATIONAL JOURNAL: Good Times, Bad Times (03/21/2008)Need A Reprint Of This Article? National Journal Group offers both print and electronic reprint services, as well as permissions for academic use, ... nationaljournal.com/njcover.htm - 91k - Cached - Similar pages Searches related to: articlearticle grammar science article article definition health article article part of speech article 1 news new york times Inversion of Control Containers and the Dependency Injection patternIn this article I dig into how this pattern works, under the more specific name ... I mostly use service in this article, but much of the same logic can be ... martinfowler.com/articles/injection.html - 49k - Cached - Similar pages A Reporter at Large: Betrayed: Reporting & Essays: The New YorkerLinks to articles and Web-only features, delivered weekly to your e-mail inbox. ... Subscribe to a weekly audio download of selected articles from the ... www.newyorker.com/reporting/2007/03/26/070326fa_fact_packer - Similar pages SAO/NASA ADS at SAO: ADS Article ServiceIncludes the full text of 31 major astronomy and astrophysics journals. adsabs.harvard.edu/article_service.html - 6k - Cached - Similar pages How Microsoft Lost the API War - Joel on SoftwareThis will be a long article. I need to explain what the Windows API is; I need to demonstrate why it's the most important strategic asset to Microsoft; ... www.joelonsoftware.com/articles/APIWar.html - 50k - Cached - Similar pages Newsweek Health | Newsweek.comSpanking may lead to aggression and sexual problems later in life, says a new study. So why do so many parents still believe in it? Preview Article; | ... www.newsweek.com/id/38572 - 60k - Cached - Similar pages Apple - Thoughts on Music6 Feb 2007 ... A written response by Steve Jobs to consumers, musicians, and the music industry about his thoughts on music content. www.apple.com/hotnews/thoughtsonmusic/ - 17k - Cached - Similar pages A List Apart: Articles: Flash Satay: Embedding Flash While ...I’ve written this article with the knowledge that it’s simply one man’s findings and thus a work in progress. Consider it like a scientific theory: what I ... www.alistapart.com/articles/flashsatay - 20k - Cached - Similar pages adaptive path » ajax: a new approach to web applications18 Feb 2005 ... Seminal article which popularized "AJAX" as a term. adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php - 23k - Cached - Similar pages XML.com: What Is RSSTagged Articles. Post to del.icio.us This article has been tagged:. rss. Articles that share the tag rss:. Secure RSS Syndication (278 tags) ... www.xml.com/pub/a/2002/12/18/dive-into-xml.html - 36k - Cached - Similar pages ONLamp.com -- Rolling with Ruby on Rails20 Jan 2005 ... This article steps through the development of a web application using ... See the Resources section at end of this article for additional ... www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/01/20/rails.html - 43k - Cached - Similar pages Searches related to: articlearticle grammar science article article definition health article article part of speech article 1 news new york times Find Articles at BNET.com | News Articles, Magazine Back Issues ...Contains articles from the back issues of over 900 magazines, journals, trade publications and newspapers. Search our online article archive or browse by ... findarticles.com/ - 25k - Cached - Similar pages Health Business News Technology Arts Girls' Life Advanced Search Art in America More results from findarticles.com » The Power (and Peril) of Praising Your Kids -- New York Magazine12 Feb 2007 ... Skip to content, or skip to search. Home · This Week's Magazine · Cover Archive · Newsletters · About Us ... nymag.com/news/features/27840/ - 61k - Cached - Similar pages Member Center - Premium Account - New York TimesThe NYT Article Archive 1851-Present contains more 16 million articles from The New York Times dating back to 1851 and is an essential source for conducting ... https://select.nytimes.com/commerce/jsp/purchase_history.jsp - Similar pages Linux.com :: Everything Linux and Open SourceUnable to find Base Info for Module: article.pl. Explanation:. A module was called that has not yet been activated/installed. Use the activate link in the ... www.linux.com/article.pl - 17k - Cached - Similar pages Admiral William Fox Fallon - US Central Command - Fallon's ...StumbleUpon · Del.icio.us. Share · « PREVIOUS ARTICLE NEXT ARTICLE ». The Directory. _A___A_ Aboard SWII MDW-BWI. By Liam Callanan ... www.esquire.com/features/fox-fallon - 51k - Cached - Similar pages Article 19: Global Campaign for Free ExpressionNamed after Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 19 works worldwide to combat censorship by promoting freedom of expression and ... www.article19.org/ - 12k - Cached - Similar pages O'Reilly -- What Is Web 2.0by Tim O'Reilly 09/30/2005. Read this article in: ... This article is an attempt to clarify just what we mean by Web 2.0. In our initial brainstorming, ... www.oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html - 36k - Cached - Similar pages Wikipedia:Featured articles - Wikipedia, the free encyclopediaFeatured articles are considered to be the best articles in Wikipedia, as determined by Wikipedia's editors. Before being listed here, articles are reviewed ... en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_articles - 285k - Cached - Similar pages The Semantic Web: Scientific AmericanLengthy descriptive Scientific American article by Tim Berners-Lee, James Hendler and Ora Lassila. www.sciam.com/article.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-84A9809EC588EF21 - 43k - Cached - Similar pages For McCain, Self-Confidence on Ethics Poses Its Own Risk - New ...Talk to the Newsroom: The McCain Article (February 21, 2008) ... A front-page article on Feb. 21 about Senator John McCain’s record on lobbying and ethics, ... www.nytimes.com/2008/02/21/us/politics/21mccain.html - Similar pages Pentagon tells Bush: climate change will destroy us | Environment ...This article appeared in the Observer on Sunday February 22 2004 . It was last updated at 01:33 on February 22 2004. Climate change over the next 20 years ... www.guardian.co.uk/environment/2004/feb/22/usnews.theobserver - 68k - Cached - Similar pages Scientists offered cash to dispute climate study | Environment ...This article appeared in the Guardian on Friday February 02 2007 on p1 of the Top stories section. It was last updated at 15:11 on October 11 2007. ... www.guardian.co.uk/environment/2007/feb/02/frontpagenews.climatechange - 66k - Cached - Similar pages An attack on Tupac Shakur launched a hip-hop war - Los Angeles Times19 Mar 2008 ... He declined to be interviewed for this article, but his lawyer, ... He and the other sources interviewed for this article discussed the ... www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-naw-quad17mar17,0,4451053.story - 55k - Cached - Similar pages All ArticlesAccess restricted web sites using Google language tools service as a proxy. www.oreilly.com/pub/q/articles - 97k - Cached - Similar pages The Myth about the Need for Public Computer Labs (EDUCAUSE Review ...The text of this article is licensed under the Creative Commons ... Comments on this article can be sent to the authors at bhawkins@educause.edu and ... connect.educause.edu/Library/EDUCAUSE+Review/TheMythabouttheNeedforPub/44998 - 25k - Cached - Similar pages Encyclopedia Article Center - MSN EncartaMore than 42000 articles on the world of knowledge--from aardvark to zither. ... Select a type of article to see a list of categories. ... encarta.msn.com/artcenter_/browse.html - 30k - Cached - Similar pages The Charms of Wikipedia - The New York Review of BooksAn article by Nicholson Baker from The New York Review of Books, March 20, 2008. ... At the bottom of a short article about something, it would say, ... www.nybooks.com/articles/21131 - 39k - Cached - Similar pages Heroines of PeaceThe article was first published on 22 September 1997. Since then three more women laureates have been awarded the Peace Prize: Jody Williams (1997), ... nobelprize.org/redirect/goto.php?url=/nobel_prizes/peace/articles/heroines/index.html - 62k - Cached - Similar pages Story behind the story: The Clinton myth - Jim VandeHei and Mike ...Great article on CNN.com about the Rev Wright controversy. Finally a journalist is actually doing some journalism:. THE FULL STORY BEHIND REV JEREMIAH ... www.politico.com/news/stories/0308/9149.html - 166k - Cached - Similar pages MagPortal.com - Magazine Article Search Engine, Directory, and ...Magazine article search engine and categorization covering magazines from many publishers. News feeds with search for your website. www.magportal.com/ - 8k - Cached - Similar pages Institute of Advertising SingaporeA professional organization caters to the interests of individual advertising and communications practitioners nationwide. www.ias.org.sg/ - 4k - Cached - Similar pages Ads | FacebookIncrease the relevancy of your Page for more activity. Want help developing the ideal Facebook advertising solution? Contact our sales team. Facebook © 2008 ... www.facebook.com/ads/ - 10k - Cached - Similar pages Ollo Advertising Search Engine Free Listings Web DirectorySearch in Ollo's unique directory for classifieds and businesses. Submit your business, house, car or anything with local and global targeting. www.ollo.com/ - 3k - Cached - Similar pages Advertising Education ForumA non-profit organization focusing on issues relating to children. Provides free access to academic and scientific research, and links to self-regulation ... www.aeforum.org/ - 12k - Cached - Similar pages Advertising: Unit Plan [English Online]This English On-line teaching unit studies advertising with the focus on language, research and seminar presentation. english.unitecnology.ac.nz/resources/units/advertising/home.html - 17k - Cached - Similar pages Network Advertising Initiative"NAI is a group of third party network advertisers who are committed to increasing consumer confidence and contributing to the growth of electronic commerce ... www.networkadvertising.org/ - 6k - Cached - Similar pages I Believe in Advertising | Advertising Blog & CommunityThis site may harm your computer. the best selection about advertising and marketing around the globe, updated daily. A point of reference for advertising professionals and advertising ... www.ibelieveinadv.com/ - Similar pages Cannes Lions 2008The official website of the international advertising festival. Presents archives, showcase, gallery and a directory related to the advertising world. www.canneslions.com/ - 12k - Cached - Similar pages Advertising Educational Foundation - Educational Advertising ...The Advertising Educational Foundation provides educational advertising content to enrich the understanding of advertising as an essential component of our ... www.aef.com/ - 33k - Cached - Similar pages Media Kit - Marketing Campaign - Sponsorship - Advertise Online ...Let our professional advertising consultants help plan a custom campaign to meet your ... Advertising contacts | Ad specifications/Production resources ... www.hollywoodreporter.com/hr/about_us/ad_opps.jsp - 40k - Cached - Similar pages Advertising, by George Bittlingmayer: The Concise Encyclopedia of ...Advertising, by George Bittlingmayer: The Concise Encyclopedia of Economics. www.econlib.org/Library/Enc/Advertising.html - 28k - Cached - Similar pages Ellsworth American/Islander 2007 Advertising GuideABOUT US · CONTACT US · FREQUENTLY · ASKED QUESTIONS · HOME. www.ellsworthamerican.com/advertising/ - 3k - Cached - Similar pages International Advertising AssociationConnects advertising associations from all over the world. Acts as an industry educator and knowledge transfer facilitator. www.iaaglobal.org/ - 37k - Cached - Similar pages Institute of Practitioners In AdvertisingLearn how the IPA can help advertising agencies win and develop new business. www.ipa.co.uk/ - Similar pages AdvertisingWe offer the following advertising options:. Banner Ads & Main Page Buttons ... For information on these advertising opportunities, contact:. Ann Morley ... Map of 37 Highpoint, Dove Canyon, CA 92679 www.graduatingengineer.com/about/advertising.html - 12k - Cached - Similar pages Advertising Glossary - English for Special Purposes Core VocabularyAdvertising glossary- English for Special Purposes Core Vocabulary. esl.about.com/library/lexical/bllexlist_advertising1.htm - 25k - Cached - Similar pages Lamar Advertising CompanyOwns and operates outdoor advertising and logo structures. (Nasdaq: LAMR). Stock quote for LAMR www.lamar.com/ - 5k - Cached - Similar pages Ad Council : HomeThe Advertising Council, HHS AND AdoptUsKids Launch Campaign to Encourage Hispanics to Adopt Children in Foster Care · More News... Featured Campaigns ... www.adcouncil.org/ - 20k - Cached - Similar pages The Advertising Club | The Advertising ClubNewsletter, announcements, upcoming events and information on membership. www.theadvertisingclub.org/ - 11k - Cached - Similar pages Fnuky Advertising - take it to the next level - Stepney, South ...Advertising Australia - Keep Australia Beautiful, Sign-A-Rama, Chemplus, CIBO, Adelaide Festival Centre, Gliderol. www.fnuky.com.au/ - 4k - Cached - Similar pages APRR > College of Communication Arts & Sciences HomeThe College of Communication Arts & Sciences at Michigan State University, established in 1955, was the first such college in the country. adv.msu.edu/ - 13k - Cached - Similar pages The Advertising Archives - About Us, Buy and Sell, Gallery, Links ...The Advertising Archives Home Page - About Us, Buy and Sell, Gallery, Links, FAQs, Contact Us. www.advertisingarchives.co.uk/ - 11k - Cached - Similar pages elearnspace: Advertising...Google continues to explore ways to extract revenue from advertising (and in the process make the final transition into a media company with technology as a ... www.elearnspace.org/blog/archives/003261.html - 8k - Cached - Similar pages Travelport: AdvertisingWith over 25 million unique monthly users visiting our domestic sites, advertising with Orbitz Worldwide is an opportunity to reach an extensive consumer ... www.travelport.com/en/solutions/business_and_enterprise/advertising.cfm - 17k - Cached - Similar pages Internet.com Media Kit: Home PageInternet.com – the internet resource for up-to-date news, reviews, forums, videos and tutorials covering IT, Development, Personal technology, ... www.internet.com/mediakit/ - 32k - Cached - Similar pages YouTube - advertise's ChannelForgot Username | Forgot Password · Login with your Google account. Close. Sign Up | Account | History | Help | Log In | Site: Site: ... www.youtube.com/advertise - 47k - Cached - Similar pages YouTube - Truth in Advertising a great story about how a marketing campaign is made ... Watch video - 12 min - www.youtube.com/watch?v=Go_VtqtxCHY Advertising Lab: future of advertising and advertising technologyAdvertising Lab blog follows the future of advertising technologies and media since 2004. adverlab.blogspot.com/ - 116k - Cached - Similar pages AAF-The Unifying Voice for AdvertisingThe AAF protects and promotes the well-being of advertising through a unique, nationally coordinated grassroots network of advertisers, agencies, ... www.aaf.org/ - 15k - Cached - Similar pages Breaking Business & Financial News - Los Angeles TimesThe world's dominant coffee retailer launched a national television advertising campaign Friday called "Pass the Cheer." >> ... www.latimes.com/business/custom/admark/ - 49k - Cached - Similar pages Welcome to Ad Age TalentWorksAdvertising Agency (Large and Medium), Advertising Agency (Small), Creative, Digital, Education, Marketing, Media Buying & Planning, Multicultural ... adage.com/talentworks/ - 42k - Cached - Similar pages Huge Advertising ArticlesA website about advertising information. ... Take advantage of advertising specials. Many publishers offer ads on a 3-for-the- price- of -2- basis, ... www.advancingwomen.com/business_basics/advertising/ - 15k - Cached - Similar pages Business Week Online: AdvertisingGet advertising information on companies that have appeared in our directories, such as the MBA, Industrial Design and E-learning directories. ... www.businessweek.com/advertising.htm - 25k - Cached - Similar pages Advertising on the Insecure.Org NetworkPrices and details for advertisers on the Insecure.Org network, which includes SecLists.Org and SecTools.Org. insecure.org/advertising.html - Similar pages Advertising Solutions: Yahoo! Search Marketing (formerly Overture)Yahoo! advertising solutions offers a variety of search marketing and online advertising opportunities. searchmarketing.yahoo.com/as/ - 10k - Cached - Similar pages Online Contextual Advertising and Behavioral Marketing Service for ...Promote your business with today's most effective online advertising technology, contextual advertising at a cost effective metric of CPC, PPC, CPM or CPV. www.clicksor.com/ - 20k - Cached - Similar pages Advertising Standards Authority of South Africa - Protecting Your ...The Advertising Standards Authority of South Africa (ASA) is an independent body set up and paid for by the marketing communications industry to regulate ... www.asasa.org.za/ - 74k - Cached - Similar pages ADVERTISING WEEKAdvertising Week requires Macromedia Flash, version 8 or greater. Please click here to download. Or, if you're absolutely positive you have Flash 8 or ... www.advertisingweek.com/ - 3k - Cached - Similar pages Search Engine Optimisation Marketing, & Pay per Click Advertising ...Offers search engine marketing and paid search engine advertising. Australia. www.foundagency.com.au/ - 6k - Cached - Similar pages AdvertisingThe Basics - Advertising is providing information, calling attention to, and making known something that you want to sell or promote. ... 42explore.com/advertis.htm - 34k - Cached - Similar pages Welcome to Contract AdvertisingA member of WPP Worldwide company. www.contractadvertising.com/ - 3k - Cached - Similar pages Advertising | Dallas Morning News | News for Dallas, TexasDallasNews.com is the best place a commercial or individual advertisement. Your ad will appear online with DallasNews.com as well as in print in The Dallas ... www.dallasnews.com/advertising/ - 59k - Cached - Similar pages Advertising Law - Marketing & Promotion LawAdvertising law involves competitive areas, such as antitrust and fair competition, as well as consumer information, communications, and technology. www.hg.org/advert.html - 33k - Cached - Similar pages The ARF, Advertising Research FoundationThe ARF is the premier foundation in the advertising industry for creating, aggregating, synthesizing and sharing knowledge. www.thearf.org/ - 15k - Cached - Similar pages Pronet Advertising — Personal experiences in successful social ...Find articles related to social media marketing, social networking and online marketing at Pronet Advertising. www.pronetadvertising.com/ - 17k - Cached - Similar pages Advertising Standards CanadaA not-for-profit industry body focused on creating and maintaining community confidence in advertising. Contains information on consumer and special ... www.adstandards.com/ - 4k - Cached - Similar pages Advertising - nanotechweb.orgOur 2008 media pack includes all information on the advertising solutions and rates for NANOTECHNOLOGY and nanotechweb.org ... nanotechweb.org/cws/advertising - 19k - Cached - Similar pages Advertising Resources :Communication Studies Resources: The ...Annotated web links and information about advertising from University of Iowa. www.uiowa.edu/~commstud/resources/advertising.html - 31k - Cached - Similar pages Lycos Advertise@LycosAdvertising Opportunities on the Lycos Network. Advertising and Business Development On Lycos Network. Ronny Le Blanc. Advertising Sales Manager ... advertising.lycos.com/ - 7k - Cached - Similar pages Advertising | Media | guardian.co.ukA TV ad campaign for beauty firm ghd has been banned by the advertising watchdog for potentially causing serious offence to Christians. By Mark Sweney ... www.guardian.co.uk/media/advertising - 76k - Cached - Similar pages Inteactive Advertising BureauGlobal nonprofit group open to companies actively engaged in the sale of interactive advertising and marketing. Membership features IAB events, ... www.iab.net/ - 57k - Cached - Similar pages HarpWeek Presents 19th Century AdvertisingImages and articles about advertisements that appeared in Harper's Weekly. advertising.harpweek.com/ - 2k - Cached - Similar pages Advertising Standards BureauThe ASB is here to make sure all advertising, wherever it appears, meets the high standards laid down in the advertising codes. Our website will tell you ... www.advertisingstandardsbureau.com.au/ - 7k - Cached - Similar pages aaa school of advertising - HomeWhich is why the Association for Communication and Advertising has set up its own educational institution, staffed by award-winning agency professionals, ... www.aaaschool.co.za/ - 10k - Cached - Similar pages New Zealand Advertising Standards AuthorityDedicated to ensuring that not only does advertising comply with the law, but it is also truthful and not misleading or deceptive, and that it is socially ... www.asa.co.nz/ - 14k - Cached - Similar pages Blog advertising makes opinions - Blogads stir opinion makersSince 2002, Blogads.com represents the blogs that matter in politics, gossip, entertainment, parenting, law, gadgets, humor, New York and LA. www.blogads.com/ - Similar pages Texas Advertising @ The University of Texas at AustinUniversity of Texas in Austin dictionary of advertising terminology. advertising.utexas.edu/research/terms/ - 95k - Cached - Similar pages Don't Buy It . Advertising Tricks | PBS KIDS GO!Discover the secrets advertisers use to sell products. www.pbskids.org/dontbuyit/advertisingtricks/ - 12k - Cached - Similar pages American Memory from the Library of Congress - Browse by CategoryThe Emergence of Advertising in America: 1850-1920. Broadsides and Printed Ephemera ~ ca. 1600-2000. An American Time Capsule: Three Centuries of Broadsides ... lcweb2.loc.gov/ammem/browse/ListSome.php?category=Advertising - 8k - Cached - Similar pages Advertising career option Education in IndiaAdvertising is the means of informing as well as influencing the general public to buy products or services through visual or oral messages. ... www.webindia123.com/career/options/media/advertise/intro.htm - 52k - Cached - Similar pages WSJ AdvertisingWall Street Journal Advertising. WHAT’s NEW. The Wall Street Journal Honored With Two Pulitzer Prizes in 2007: Public Service and International Reporting ... advertising.wsj.com/ - 12k - Cached - Similar pages Flickr: Photos tagged with advertisingExplore and refine advertising photos with our brand new clustery goodness! Sponsored Results. Free Advertising · Advertise on Kudzu.com for Free! ... www.flickr.com/photos/tags/advertising/ - 38k - Cached - Similar pages Advertising, Marketing, Promotions, Public Relations, and Sales ...In small firms, the owner or chief executive officer might assume all advertising, promotions, marketing, sales, and public relations responsibilities. ... www.bls.gov/oco/ocos020.htm - 66k - Cached - Similar pages Emergence of Advertising in AmericaCovering the early history of advertising in the United States, and drawn from the Rare Book, Manuscript, and Special Collections Library at Duke ... library.duke.edu/digitalcollections/eaa/ - 13k - Cached - Similar pages AFA: Advertising Federation of AustraliaChildrens Television Standards Survey. Advertising News. Advertising News. Email Meltwater News. Arrow How to Influence and Persuade 11 April Arrow ... www.afa.org.au/ - 24k - Cached - Similar pages Texas Advertising @ The University of Texas at AustinSubmit your URL to Advertising World ... Search WWW Search advertising.utexas.edu ... Center for Interactive Advertising Updated February 2008. advertising.utexas.edu/world/ - 20k - Cached - Similar pages Advertising – internet advertising firm to advertise your business ...Weblinx Limited are an advertising company that offer internet advertising solutions across the web, to provide a website the ability to advertise online in ... www.weblinx.biz/advertising.htm - 25k - Cached - Similar pages Advertising and Public Relations ServicesFirms in the advertising and public relations services industry prepare advertisements for other companies and organizations and design campaigns to promote ... www.bls.gov/oco/cg/cgs030.htm - 75k - Cached - Similar pages Advertising AssociationThe Advertising Association is a federation of 32 trade bodies representing the advertising and promotional marketing industries including advertisers, ... www.adassoc.org.uk/ - 27k - Cached - Similar pages Advertising Standards AuthorityThe ASA is independent regulator for advertisements, sales promotion and direct marketing in the UK. www.asa.org.uk/ - 21k - Cached - Similar pages AdvertisingFind all the info you need on creating an ad budget, understanding ad mediums and determining which to use, creating great ads and direct mail pieces, ... www.entrepreneur.com/advertising/ - 40k - Cached - Similar pages Advertising: the basics | Business LinkWhy every business should consider the possible benefits of different types of advertising. www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?topicId=1073902778 - 28k - Cached - Similar pages advertising/design goodness - advertising and design blogAdvertising/Design Goodness, adgoodness. An advertising blog / design blog / advertising community archive /concentrating on the best and sometimes the ... www.frederiksamuel.com/blog/ - 58k - Cached - Similar pages Online advertising - Wikipedia, the free encyclopediaOnline advertising is a form of advertising that uses the Internet and World Wide Web in order to deliver marketing messages and attract customers. ... en.wikipedia.org/wiki/Online_advertising - 39k - Cached - Similar pages The Advertising Slogan GeneratorThe Advertising Slogan Generator. Happiness is a Cigar Called Ennui. Enter any word to start generating your own slogans:. Happiness is a Cigar Called Ennui ... thesurrealist.co.uk/slogan.cgi - 3k - Cached - Similar pages Advertising - Wikipedia, the free encyclopediaAdvertising is a form of communication whose purpose is to inform potential customers about products and services and how to obtain and use them. ... en.wikipedia.org/wiki/Advertising - 106k - Cached - Similar pages Advertising.comThe result: the advertiser gets the best ad placements possible across thousands of websites and the website earns more revenue by having Advertising.com ... www.advertising.com/ - 13k - Cached - Similar pages BidVertiser - Pay Per Click Advertising On Sites Of Your Choice.Pay per click advertising - online advertising directly on sites of your choice, internet marketing solution for online advertisers. www.bidvertiser.com/ - 69k - Cached - Similar pages BidVertiser - Pay per click advertising on sites of your choice.We use a pay per click advertising (ppc) model which means that you only pay for the clicks you receive. You choose how much you are willing to pay for each ... www.bidvertiser.com/bdv/BidVertiser/bdv_advertiser.dbm - 69k - Cached - Similar pages A Free Online Advertising Network | Free Blog Advertising ...AdGridwork is a Free, Online Advertising and Link Exchange Network. We provide an automated service that serves your Ads and Text-Links on thousands of ... www.adgridwork.com/ - 10k - Cached - Similar pages AdvertisingYou've found the ultimate resource for everything advertising. Weekly feature articles, in-depth coverage of the latest advertising mediums and industry ... advertising.about.com/ - 32k - Cached - Similar pages Advertising Age - Ad Age is the leading source of news, views and ...A definitive general collection of news and analysis regarding goings-on in the world of advertising. adage.com/ - 42k - Cached - Similar pages AdLeaf Free Advertising | Free Ads & Blog AdvertisingAdLeaf - Online Free Advertising Community. We serve millions of free advertising impressions for bloggers, businesses and website owners without PPC ... www.adleaf.com/ - 16k - Cached - Similar pages Advertising Network | Publishers earn 100% of their advertising ...Online Advertising services for publishers and advertisers. www.advertisingz.com/ - 8k - Cached - Similar pages Google AdvertisingAllows you to buy advertising on the Google search engine, or on other sites through its AdSense program. Includes a tour and FAQ. www.google.com/intl/en/ads/ - 13k - Cached - Similar pages Searches related to: advertisingadvertising careers advertising history advertising costs types of advertising advertising tips advertising prices advertising campaigns newspaper advertising free search engine website submission top optimization @Submit!-FREE Promotion
Islam
Islam.doc
Hosted by eSnips
[Valid Atom 1.0] AddMe - Search Engine Optimization AddSiteFree.com
Scrub The Web:    
Add to Technorati Favorites Add to Technorati Favorites Add to Technorati Favorites
http://telephone-cellular.blogspot.com/ BlogRankings.com http://www.o-om.com/ exceeding your business and personal goals. tutorial, blog tutorial banner, technorati, banner, css are Yahoo, Digg, Reddit, Lifehacker and Slashdot. mancanegara, movie, selebritis, nasional untuk menuju http://anangku.dagdigdug.com layouts, widgets, hacks, tips my feed business legal information marketing onlines Templates to download and install. Hacks, tips and links geared to Blogger. Inisiasi menyusu dini- save one million babies. "Dengan melakukan inisiasi menyusu dini, satu dari empat kematian bayi dibawah umur 28 hari dapat Peak Oil News - News blog with current coverage of the peak oil issue. Begun This Clone Tool Has. Have you seen a truly awful piece of Photoshop work? Clumsy manipulation, senseless comping, lazy cloning and thoughtless A gallery of postcard-sized images posted anonymously to unveil a secret. Shared confessions in art form. Weblog dedicated to fine art nude photography and related subjects. Includes sample images from the selected sites. 1 Masuk ke Halaman Layout Template dan Edit HTML di blogger (blogspot) ... Posting dengan tema blogspot diblokir telkom di bulan April ini memang sedikit adalah sebuah proyek sederhana yang didasari oleh keinginan untuk memberikan ruang saling berbagi secara lebih luas kepada kawan-kawan terbaik sayaBlogguebo and Friends Project para pembaca blog ini. Salvida Directory
Web directory Indonesia, kumpulan situs-situs terbaik di Indonesia. Daftarkan situs anda di direktori kami. top blog seo
Dewahyoez: Music Background
http://telephone-cellular.blogspot.com/